Naposledy aktualizováno: 10.12.2018 16:32:58
Na úvodní stranu

Místní knihovna v Hraběticích

 

Vítejte na webových stránkách Místní knihovny
v Hraběticích

 

 

Naše obec leží v blízkosti hranic s Rakouskem, na hlavním tahu Brno - Vídeň. První zmínka o obci pochází z roku 1417 a je uvedena ve vrchnostenské dani. Mezi nejhezčí a tradiční svátky patří krojované hody, které se zde konají vždy v červnu, na počest patrona zdejšího kostela, sv. Antonína a bývají doprovázeny bohatým kulturním programem.

 

K místním památkám patří kostel sv. Antonína Paduánského zr. 1863, který vznikl přestavbou kaple, založené r. 1698 a r. 1784 přeměněné na kostel. Cestu ke kostelu lemuje 6 soch františkánských světců z konce 18. stol. K dalším turistickým zajímavostem patří místní unikátní a čerstvě zrekonstruovaná křížová cesta, tzv. Hrabětická kalvárie. Na území obce se v minulosti nacházel rovněž tzv. Hrabětický tank (vrak T-34), jehož historie byla obestřena tajemstvím. Bohužel se však do dnešní doby nedochoval a byl postupně rezřezán, rozebrán a rozkraden.

 

 

Umístění knihovny, půjčovní doba 

 

 

Knihovna je umístěna v budově Obecního úřadu v 1. patře.

 

 

 

Půjčovní doba:  pondělí - středa  8.00 - 16.00

                            úterý - čtvrtek     8.00 - 15.00

                                       

 

 

 

 

TĚŠÍME SE NA VÁS!

 

 OBRÁZEK : budova_1.png

 

 

 OBRÁZEK : knihovna_1.png